TRV – nowatorska technologia turbo-mieszania dla produktów wziewnych

Produkcja preparatów wziewnych wymaga zachowania najwyższego stopnia homogeniczności mieszanki utworzonej z cząsteczek o bardzo rozbieżnej wielkości, a dodatkowo przy bardzo niewielkim udziale procentowym substancji aktywnej. Tradycyjne mieszalniki i mieszalniko-granulatory wysokoobrotowe nie są w stanie sprostać tym specyficznym wymaganiom w stopniu oczekiwanym przez producentów tego typu leków. Dlatego właśnie GEA opracowała dedykowaną technologię mieszania TurboRapid oferowaną w ramach urządzeń TRV, która zapewnia najwyższy poziom homogeniczności mieszania substancji wziewnych.

Oferujemy Państwu wyjątkowe rozwiązanie umożliwiające produkcję preparatów wziewnych z najwyższym poziomem jednorodności i efektywności mieszania, nieosiągalnym dotychczas na rynku – homogeniczność mieszanki z relatywnym odchyleniem standardowym poniżej 2%, a w większości przypadków nawet poniżej 1%!

Mieszalniki GEA typu Turbo Rapid występują z szerokim wyborem wymiennych mis – od 1 do 60 litrów, co pozwala prowadzić na tym samym urządzeniu zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak i późniejszą produkcję przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych i miejsca w przestrzeni czystej.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie producenta:

http://www.gea.com/en/products/pharmaconnect-granulation-blending-pelletising.jsp

W razie pytań, prosimy o kontakt.